Sa Kagalingan ng Masa (Mga Tagpo sa Likod ng Klinikang Bayan)

 
 

Sagana sa mga kuwento ang bawat araw ng klinikang bayan.

 
 

Bago tumulak sa paroroonan ay nagbi-briefing ang mga kasama hinggil sa mga magiging gawain.

 
 

Sa kagalingan ng ating mga kabarangay. Sina Ka Mark at Ka Dan sa pakikipag-konsultahan sa Sangay ng Partido sa baryo para sa ilulunsad na klinikang bayan.

 
 

Sa Demokratikong Gubyernong Bayan, ang serbisyong medikal ang lumalapit sa mamamayan.

 
 
 

Listo sa Day Care ang batang si Mark John, kaya't natural sa kanya na busisiin din ang isinusulat ng Kasama sa medikal rekord.

 

Inimbitahan si Ka Dino (kaliwa) mula sa kabilang platun na tumulong sa ilulunsad na klinikang bayan. Buong lugod niya itong tinanggap dahil, biro niya, ay may magbibidyu daw.

 

 

Pansamantalang isinandig ang mga baril para sa serbisyong medikal ng hukbong bayan.

 
 

Para sa mga hindi nakapagsanay, maaaring walang malaking kaibahan ang mga hitsura ng mga kagamitan. Pero memoryado ni Ka Dino ang numero at gamit ng bawat isa.

 
 
 

Malilim ang napiling lugar na pagdarausan ng klinikang bayan kaya't hindi naantala ng init ng araw ang pag-check up ng mga kasama.

 
 

Pinakiusapan lamang ng mga kasama ang binatilyong si Tonton na maghatid ng mga gamot sa katabing baryo. Ngunit pagdating ay nagdesisyong ipabunot na rin ang sirang ngipin.

 
 

Hindi lamang basta inaalalayan ng mga Kasama ang ulo ng pasyente, minamasahe din nila ang sentido nito upang marelaks habang binubunutan.Balak ni Tatay Pando na ipabunot ang natitirang apat na ngipin sa taas kaya't kailangang tiyakin ng kasamang medik na kakayanin ng blood pressure ni Tatay Pando ang pagbunot.

 
 

Dahil sa mahusay na rekord ng mga nasa Sangay ng Partido sa baryo, napagkaisa nila ang buong konseho ng barangay upang ipagamit ang barangay hall para sa klinikang bayan.

 
 

Katatapos pa lamang mabunutan ng ngipin ang batang si Joel pero hindi napigilang kainin agad ang kanyang baon na biskwit.

 
 

Unang karanasan pa lang ni Nay Diling (naka-asul) sa akupangtura, kaya't sinamahan siya ng kaibigang si Nay Nita na naging normal ang blood pressure dahil sa akyu.

 
 

Habang inilulunsad ang klinikang bayan sa kanilang baryo, nabali ni wilfred ang kanyang braso sa pag-sirko sa sapa.

 
 

Saan man may masang paglilingkuran, nakatanghal ang mga bandila ng rebolusyong Pilipino.

 
 

Baril sa kaliwang kamay, kasangakapang medikal sa kabila. Si Ka Gerry, isa sa mga kasamang medik.

 
 

Sa isang bahay ilang metro ang layo mula sa klinikang bayan, nakaposte ang ilang pulang mandirigma.

 
 

Ang mga bata. Sa huli'y para sa kanila ang pakikibaka ng mga Kasama.

 
 

Nagawa pang ngumiti ni Janet para sa kamera habang pasan ang nakababatang kapatid na hirap sa paglakad dahil sa sugat sa talampakan.

 
 

Iba't ibang ngipin ang idinadaing, iba't ibang personalidad ang kakanyahan ng magkakapatid na ito.

 
 

Binabantayan ng dalawang bata ang kanilang kalaro habang binubunutan ng ngipin ni Kuya Bing, ang isa sa mga kasamang medik.

 
 

Hindi pa niya nababasa na para sa ubong may plema ang gamot, pero maaaring naunawaan niya nang sabihin ng Kasama na masarap inumin iyon.

 
 

Sa simula'y atubili ang may-ari na gawing lunsaran ng klinikang bayan ang kanilang bakuran dahil malapit lamang ito sa kalsada. Ngunit dahil sa pagpapaunawa ng mga Kasama at ng Sangay ng Partido sa baryo, ay pumayag na ring makapag-ambag nang makabuluhan para matuloy ang aktibidad.

 
 

Inilalarawan ng isang nanay ang maaari niyang maging hitsura kapag nabunot na ang ngipin sa harap.

 
 

Dalawang henerasyon. Subaybay ng tatlong nanay na ito ang kasaysayan ng mga kasama sa kanilang baryo.

 
 

Hindi man siya ang binubunutan ng ngipin, pero kabado si Rochelle habang hinihintay ang nanay na matapos.

 
 

Bata at matanda, masa at hukbo. Hindi lamang klinikang bayan ang direksyong tinatahak ng mga pwersa ng rebolusyon.

 
 

Ibinubudyong ng pagdaan ng mga kasama ang pinakahihintay ng masang klinikang bayan.

 
 

Mainit na pakikipagkamay ang salubong na pagbati ng bawat kasama.

 
 

Pagmamahal ng nanay. Galing pa sa karatig-baryo na nalunsaran na ng klinikang bayan, muling dinala ni Manay Rose (nasa dulong kanan) ang kanyang baby upang muling ma-check up ng mga Kasama.

 
 

May kabigatan ang isang set ng mga pambunot ng ngipin, pero hindi ito nakakaligtaang dalhin ng mga kasamang medik.

 
 

Matapang sa harap ng kaaway. pero kung sa heringgilya... Malayo ang tingin ni Ka Andy habang tinuturukan ng anti-tetanus ng kasamang medik.

 
 

Karaniwang menor na operasyon ang pagtanggal ng cyst.

 
 

Higit pa sa simpleng pagtanggal ng malaking cyst sa talampakan ng pasyente, batid ni Ka Sandy na malaking kaginhawahan ito sa para sa magbubukid na lumulusong sa putik.

 
 

Malaking bentahe ang pagiging metikuloso ng dalawang kasamang medik na ito para lubusang maalis ang cyst sa braso ng pasyente.

 
 

Nang ipakita kay Ka Bing ang litratong ito, natutuwa niyang sinabi na sa hitsura'y para na rin daw silang mga doktor sa mga ospital sa bayan.

 
 

Pagdating sa hustong gulang, natitiyak ng batang si Dalo kung aling hukbo ang sasapian niya.

 
 

Sa di kalayuan mula sa klinikang bayan, nililinis ng mga bata ang kanilang mga improbisadong laruan.

 
 

sinusundan ng dalawang batang babae ang kanilang mga ate sa pagbisita ng mga medik sa isang pasyenteng hindi makapunta sa klinikang bayan.

 
 

Bawat mandirigma ay may nakatokang gawain kahit yaong mga hindi tuwirang imbwelto sa klinikang bayan. Si Ka Raymond ang isa sa mga tumutulong sa pag-igib.

 
 

Tahimik ang kaniyang kapartner sa pagluluto kaya't si Manoy Awel na ang nag-iinisyatiba na bigyang-sigla ang paghahanda ng pagkain ng mga imbwelto sa klinikang bayan.

 
 

Dinatnan ng mga Kasama na nagkokopras si Manoy Jun. Natural na kay Ka Ricky na lumahok sa produksyon ng masa.

 
 

Samantala'y nakikipagtalakayan naman si Ka Dan kay Manay Virgie tungkol sa presyuhan ng kopras.

 
 

Tatlong kasama na pawang may mga karanasan sa pagkakarpintero ang itinalaga ng platun lider para tumulong sa paggawa ng bahay ni Manoy Tonying.

 
 

Makailang ulit na tinawid ng platun ang sapang ito na lumiliko-liko patungo sa baryo sa Ilawod.

 
 

Ang bawat pagbagtas ng mga Kasama sa kanayunan ay laging may mga masang patutunguhan.

 
 

Kumikislap ang mga sapa dahil sa araw, at sa kilapsaw ng tubig sa paglusong ng mga paa ng Kasama.

 
 

Bakpak sa likod, baril sa braso, kagalingan ng masa sa kamalayan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: